Prace przydomowe

  • zakładanie i koszenie trawników
  • grabienie i wywóz liści
  • przesadzanie drzew i krzewów
  • przycinanie żywopłotów