Prace przy drzewach

  • wycinka drew metodą alpinistyczną i z podnośnika
  • formowanie korony drzew
  • usuwanie posuszu
  • stabilizacja drzew, podwiązywanie konarów
  • usuwanie skutków wichur
  • karczowanie i frezowanie pni
  • wywóz gałęzi